De vereniging

Sjanton is statutair een vereniging met een bestuur:

* Maria van Boxtel (voorzitter)
* Romuald te Molder (secretaris)
* Henk Bruckmann (penningmeester)
* Jose de Ruiter (lid)

De contributie bedraagt 285,- euro per jaar en wordt 4 keer per jaar geïnd.

Ongeveer twee keer per jaar, meestal na afloop van een programma, wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Kamerkoor Sjanton is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481399