Subsidiegevers en sponsoren

Kamerkoor Sjanton wil graag de volgende subsidiegevers / sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan onze concerten in het voorjaar van 2019:

In voorgaande jaren heeft ons koor ook bijdragen ontvangen van:

  • Prins Bernard Cultuurfonds (https://www.cultuurfonds.nl/)
    Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland.
  • VSB Fonds
    VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.
  • KfHein fonds (http://www.kfhein.nl/)
  • Carel Nengermanfonds (http://www.carelnengermanfonds.nl/)
  • Stichting Gilles Hondius Foundation (http://www.gilleshondiusfoundation.org/nl/index.html)