Subsidiegevers en sponsoren

Kamerkoor Sjanton wil graag de volgende subsidiegevers / sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan onze concerten: