Over Sjanton

De vereniging Kamerkoor Sjanton werd opgericht op 15 september 1987. De eerste dirigent was Jan van Huikelom. Tussen 1997 en 2013 stond het koor onder leiding van Chris Pouw. Samen met hem is consequent gewerkt aan een goede samenklank van de koorstemmen aan de hand van een breed klassiek repertoire.

Per 1 januari 2014 dirigeert Ulrikke Reed – Findenegg ons koor.

Het koor studeert een a twee programma’s per jaar in en geeft concerten in de stad Utrecht of in de regio. De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in het Gerrit Rietveldcollege, Eykmanlaan 1200 in Utrecht (Tuindorp).

Daarnaast treedt Sjanton van tijd tot tijd op tijdens festiviteiten als de Culturele Zondagen in Utrecht en korenfestivals in de omgeving van Utrecht.  Eens in de drie jaar maakt Sjanton een buitenlandse reis.

Bij aanvang van elk nieuw programma wordt een repetitieschema uitgereikt. Van de leden wordt verwacht dat zij de repetities thuis voorbereiden (ongeveer een uur per week) en dat zij zoveel mogelijk repetities aanwezig zijn.

Het streven is dat er per programma een repetitieweekeinde wordt georganiseerd, afwisselend in en buiten Utrecht. Deze weekeinden dragen een belangrijk steentje bij aan het goed op elkaar ingezongen raken. Niet alleen door de extra repetitietijd, maar ook door de goede sfeer en – buiten Utrecht – de veelal sfeervolle locatie waar zo’n weekeinde wordt gehouden.
In de repetities wordt veel aandacht besteed aan stemvorming en samenklank. Zo nu en dan wordt daarin extra geïnvesteerd, bijvoorbeeld door een buitenstaander met kennis van stemvorming of uitspraak van een vreemde taal te vragen om de repetities te begeleiden. In 2008 volgden we daarnaast een aantal workshops in presentatietechnieken. Zo zoekt het koor steeds naar uitdagingen en verbetering. Als het repertoire zich daarvoor leent, zingen we dat (gedeeltelijk) uit ons hoofd.

Verdere informatie: mail naar kamerkoor@sjanton.nl