Commissies & Tradities

Het bestuur wordt in zijn taken bijgestaan door een aantal commissies. De Feestcommissie heeft een rijke traditie. Voor repetitieweekenden is er de Weekendcommissie. Verder zijn er de PR-Commissie voor het onder de aandacht brengen van Sjantons concerten, de Programmacommissie voor het uitzoeken van nieuw repertoire en de Kascontrolecommissie. De Carol-commissie regelt in december diverse optredens op kerstmarkten, in winkelcentra en tehuizen.

Tenslotte heeft Sjanton sinds enkele jaren een Reiscommissie, die afgelopen jaren succesvolle en plezierige tournees naar het buitenland heeft georganiseerd. In 2005 heeft Sjanton 2 concerten gegeven in Praag, waarvan een concert gezamenlijk met een het koor Hlalol uit Praag en een Amerikaans gospelkoor.
In 2008 was het Engelse York ons reisdoel. Tijdens een vijfdaagse reis hebben wij gezongen in de beroemde York Minster en in de Holy Trinity Church.
De derde reis vond plaats in mei 2012. Het reisdoel was Venetie. Op het muziekfestival van Venetie behaalden wij een zilveren diploma.

De aankleding van de concerten wordt gezamenlijk voorbereid. Niet alleen het maken van de programmaboekjes, maar ook het zoeken naar passende kledingaccenten voor de koorleden of soms zelfs het maken van hapjes en drankjes voor het publiek.

Dat de vereniging meer is dan alleen een koor, blijkt uit de vele activiteiten die de leden gezamenlijk ondernemen. Bij Sjanton ontbreekt het niet aan enthousiasme voor het organiseren van bijvoorbeeld etentjes en sportactiviteiten. Ook dat maakt Sjanton tot een tof koor!