Collecte voor het Anjerfonds

Ook dit jaar zullen wij weer collecteren voor het Anjerfonds, zowel klassiek (langs de deuren) als digitaal. Het Anjerfonds draagt bij aan culturele projecten. Ook wij, kamerkoor Sjanton, krijgen subsidie vanuit dit fonds waardoor wij bijzondere projecten kunnen doen.

De digitale collectebus staat nu al open. Een bijdrage wordt zeer gewaardeerd!